Övriga tjänster

Elevhälsouppdrag

Nepoteket har lång erfarenhet av samarbete med kommuner och skolor via skolpsykologuppdrag samt skolläkaruppdrag. Om ni som skola eller kommun är i behov av dessa tjänster är ni välkomna att höra av er till oss för ytterligare information.

Handledning och konsultation

Nepoteket har lång erfarenhet av handledning och konsultationer till personalgrupper och enskilda inom b.la. skola, socialtjänst, BUP, behandlingshem.

Skräddarsydda fortbildningsuppdrag

Om ni önskar kan Nepoteket även erbjuda skräddarsydda fortbildningsuppdrag utifrån era önskemål.