Välkommen till Nepoteket

Nepoteket är en privat mottagning med lokal i Umeå. Samtliga medarbetare har många års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och skolpsykologuppdrag. Nepoteket erbjuder även samtalsstöd, konsultation, handledning och fortbildningsuppdrag inklusive föreläsningar. Både barn och vuxna är välkomna till Nepoteket.

Söka till oss

Nepoteket tar emot patienter från hela Sverige enligt riksavtalet för utomlänsvård. För att utredas på Nepoteket krävs remiss från barn och ungdomspsykiatriska mottagningar eller vuxenpsykiatriska mottagningar i ditt landsting/region.

Aktuellt

Angående Coronaviruset vill Nepoteket informera om att vi har riktlinjer för att undvika smittspridning. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.