Neuropsykiatriska utredningar​

Neuropsykiatriska utredningar

Om du misstänker att du själv eller att ditt barn har en funktionsvariation såsom Autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD eller Tourettes syndrom kan du söka till oss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning

I utredningen ingår