Neuropsykiatriska utredningar​

Neuropsykiatriska utredningar

Om du misstänker att du själv eller att ditt barn har en funktionsvariation såsom Autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD eller Tourettes syndrom kan du söka till oss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning

I utredningen ingår

  • Noggrann informationsinsamling om individens styrkor och svårigheter från barndom till idag. Vi intervjuar individen, ev. föräldrar, skolpersonal eller andra i personens nätverk. Dessutom används frågeformulär och tidigare journalhandlingar.
  • Läkarbedömning av barn- och ungdomspsykiater alternativt vuxenpsykiater
  • Psykologbedömning inklusive tester
  • Utredningsresultat och förslag om åtgärder presenteras för patienten och eventuellt anhöriga. Efter överenskommelse kan detta även delges till övriga aktörer i nätverket.
  • Resultat, åtgärder och rekommendationer sammanställs skriftligt